Een warme stem bij lief maar ook bij leed.

 

Uitvaartspreker Nicolette van den Brink uit Almere kan het belangrijke onderdeel, spreken tijdens de begrafenis of crematie van uw dierbare, in samenspraak en met uiterste zorgvuldigheid voor u verwoorden. De inhoud zal volledig in de sfeer zijn zoals u wenst en altijd in nauw overleg met de betrokkenen zijn samengesteld. 

Speciaal het welkomstwoord, het met zorg geschreven levensverhaal van degene waar we afscheid van nemen en het dankwoord krijgt alle aandacht die het verdient. Het wordt daardoor een bijzondere en persoonlijke plechtigheid waarin we elkaar troosten en herdenken. 

Ook met uw eigen gesproken bijdrage, de tekst op de rouwcirculaire of muziek keuze help ik u graag. 

De hulp van de uitvaartspreker beperkt zich niet tot Flevoland maar richt zich op alle bereisbare afstanden ter wereld. U kunt uiteraard vrijblijvend contact opnemen via de contact pagina

 

Ook met uw overige wensen help ik u graag om te komen tot een waardig afscheid van een waardevol leven.

 

copyright 2022  © Almere Flevoland